U bevindt zich op: Home nl Vragen

Vragen

Dit zijn de meestgestelde vragen. Deze lijst wordt aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden. Heeft u nog vragen? Mail naar info@kchul.nl

Ministeries Den Haag

Wat kunnen wij betekenen voor overheden?

KC HUL wil overheden toegevoegde waarde bieden bij complexe verstedelijkingsopgaven. In deze ambitie past ook dat wij in een veranderend bestuurlijk landschap een ondersteunende en integrerende rol willen vervullen in de beleidsthema’s rond gezondheid en verstedelijking van de ministeries van IenM, VWS, BZK en EZ. Door kennis, kunde en informatie te bundelen menen wij dat we op een kosteneffectieve manier integraal beleid kunnen faciliteren gericht op ruimtelijke planning, sociale voorzieningen, leefomgevingskwaliteit en gezondheid.

Wat heeft het bedrijfsleven aan ons?

KC HUL wil generieke kennis ontwikkelen om, samen met overheden en bedrijfsleven, complexe verstedelijkingsvraagstukken in samenhang aan te kunnen pakken. Het onderzoek dat KC HUL zelf uitvoert zal een pre competitief karakter hebben. De zo ontwikkelde kennis is niet alleen beschikbaar voor Nederland maar kan ook internationaal toegepast worden. Op deze manier genereren we dus werk en exportmogelijkheden voor bedrijven en versterken we de positie van Utrecht als een toplocatie voor kennisintensieve werkgelegenheid.

Wat doen wij voor burgers?

Door de ontwikkeling van kennis en informatiesystemen draagt KC HUL bij aan de verbetering van de gezondheid, het welzijn en de welvaart van burgers. Ook wil KC HUL, in samenwerking met bedrijfsleven en overheden, tools en informatiesystemen ontwikkelen waarmee burgers op een handige manier geholpen worden bij het maken van keuzes. Echter, KC HUL is géén vraagbaak voor individuele burgers. Burgers die vragen hebben over hun eigen leefomgeving dienen zich te wenden tot hun eigen gemeente of de plaatselijke GGD.

 

Utrecht Science Park

Wat betekenen wij voor onderwijs?

Door integrale kennisontwikkeling kunnen bestaande en toekomstige vraagstukken op het terrein van gezonde en duurzame steden op een integrale wijze worden aangepakt. Het kennisprogramma en het uitgevoerde onderzoek zal ook worden gebruikt voor het (her)ontwikkelen van onderwijscurricula en zal verschillende groepen studenten (bachelor, master, post-master) bedienen. Op die manier bieden we Utrechtse onderwijsinstellingen een specifieke positie in het academische kennisnetwerk, wat de aantrekkingskracht van Utrecht op studenten en professionals vergroot.

Vragen? Mail naar info@kchul.nl

Zoeken:

Service