U bevindt zich op: Home nl Partners Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht combineert een veelheid aan disciplines en instituten op het gebied van gezonde en duurzame steden.

Binnen de Faculteit Geowetenschappen wordt door de stadsgeografen fundamentele en praktisch bruikbare kennis ontwikkeld over de relatie tussen stedelijke inrichting en gezondheid. Economisch geografen zoeken naar de invloed van ruimtelijk-economische ontwikkelingen op het wel en wee van steden en planologen bekijken, samen met beleidswetenschappers van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie hoe beleid het beste kan worden ontwikkeld om gewenste ontwikkelingen in het stedelijk gebied te bewerkstelligen. Geografen gebruiken Geografische Informatiesystemen om ruimtelijke data aan elkaar te koppelen. Binnen de Faculteit Diergeneeskunde worden scenario's ontwikkeld over gezondheidsontwikkelingen. De Faculteiten Geowetenschappen en Beta hebben uitgebreide kennis over zaken als watervervuiling, watertekorten en -overschotten, klimaatontwikkelingen, energievraagstukken en ontwikkelen geïntegreerde ("Global Change") modellen waarin deze thema's aan elkaar worden gekoppeld. Dit alles vindt plaats binnen het universitaire strategische thema "Duurzaamheid".

Zoeken:

Service