U bevindt zich op: Home nl Partners TNO

TNO

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die via kennisinbreng en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving.

De toegevoegde waarde van TNO op het gebied van gezonde en duurzame steden betreft vier typen van activiteiten. Het gaat om:

  • Meten, monitoren, modelleren en ontwikkelen van indicatoren
  • Ontwikkelen van scenario’s en uitvoeren van impact assessments
  • Technologische en systeeminnovaties
  • Organiseren van living labs

TNO beschikt over modellen voor het verbeteren van de stedelijke leefomgevings¬kwaliteit, die via een communicatieplatform met elkaar zijn verbonden. Sensing is daarbij een belangrijk onderdeel. TNO werkt aan vernieuwingen en innovaties voor stedelijk gebied zoals smart-grids in energiesystemen, slimme oplossingen voor mobiliteitsproblemen en nieuwe technologieën op het gebied van openbare orde en veiligheid. TNO beschikt over faciliteiten (een bouwlab, een windtunnel en een milieulaboratorium) om deze technologische en systeeminnovaties te ontwikkelen, te testen en/of naar de markt te brengen. TNO is in staat om een proefopstelling (living lab) te ontwikkelen, deze gedurende een tijd te monitoren en de effecten van de aanpassingen voor betrokken partijen in beeld te brengen.

Zoeken:

Service