U bevindt zich op: Home nl Partners RIVM

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht wetenschappelijk en toegepast onderzoek en adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Het RIVM beschouwt de gezonde stad vanuit vele perspectieven: een stad is gezond als hij schoon is, veilig, klimaatadaptief, bewegingsvol, groen, economisch welvarend, sociaal, etc. Bij de schone stad gaat het bijvoorbeeld om de verbetering van de luchtkwaliteit en het terugdringen van de geluidshinder, bij de veilige stad om het beperken van het risico door ongevallen met gevaarlijke stoffen (‘externe veiligheid’). Bij de sociale stad gaat het om sociale participatie, en de vraag hoe je zoiets doeltreffend organiseert. Bij bewegingsvol gaat het om gezond bewegen, sporten en recreëren in een aantrekkelijke omgeving. Ook werkt het RIVM aan de integratie van kennis en data. En het RIVM stimuleert de ontwikkeling van apps waarmee burgers en andere belangstellenden dynamische meetgegevens over hun eigen leefomgeving kunnen bekijken of eigen metingen kunnen verrichten. Het RIVM beschikt over faciliteiten zoals laboratoria, geautomatiseerde meetnetten, (keten)modellen, databestanden en een geavanceerde ICT-dienst.

Zoeken:

Service