U bevindt zich op: Home nl Partners Deltares

Deltares

Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Onderzoek en specialistische advisering bij Deltares richt zich op het ontwikkelen van oplossingen voor een gezonde en duurzame stedelijke leefomgeving. Deltares werkt aan maatschappelijke thema’s die voor Healthy Urban Living cruciaal zijn.

Het thema Ecosystemen en milieukwaliteit richt zich op het duurzaam gebruiken van water-, bodem- en ecosystemen; het tegengaan van water- en bodemverontreiniging; het ontwikkelen van modellen en informatiesystemen voor waterkwaliteit, bodemkwaliteit en ecologie; en op green infrastructure in stedelijk gebied. Het thema Water en grondstoffen gaat over de watervoorziening van steden door het tegengaan van watertekorten en hergebruik van waterstromen; over bodemdaling en verzilting in stedelijke kustgebieden; en over mogelijkheden voor toepassing van duurzame energie. Het thema Waterveiligheid richt zich op overstromingsrisico’s, rampenbeheersing en risicocommunicatie in stedelijke kustgebieden; het beschermen van steden tegen wateroverlast door extreme regenval; en het ontwerpen van dijken en multifunctionele waterkeringen. Het thema Duurzame inrichting Deltagebieden ontwikkelt nieuwe concepten voor klimaatbestendigheid van stedelijke gebieden; voor meervoudig ruimtegebruik; en voor herontwikkeling van stagnerende stedelijke regio’s (brownfields).

Zoeken:

Service