U bevindt zich op: Home nl Organisatie Schaalniveaus werkdomein

Wat doen wij op verschillende schaalniveaus?

De scope van het onderzoek door het Kenniscentrum Healthy Urban Living kent verschillende schaalniveaus en gaat van individuele beslissingen van burgers en organisaties tot een grote diversiteit aan inrichtingsvraagstukken voor het grootstedelijk gebied.

De stedelijke gebieden in de wereld worden groter en bestaand stedelijk gebied wordt intensiever gebruikt. Tegelijkertijd zien we dat de aard van het stedelijk ruimtegebruik verandert door welvaartsveranderingen, veranderende waardenoriëntaties, technologische innovaties, verschuiving in bevolkingssamenstelling, nieuwe typen bedrijvigheid en veranderende behoeftes aan voorzieningen. Er zijn voortdurend aanpassingen nodig om te voldoen aan eigentijdse wensen en eisen van bewoners, bezoekers en bedrijven. Meestal gaat het om de aanpassing van een woning, een gebouw, een straat of een deel van een buurt. Maar soms is er ook sprake van veel grootschaliger aanpassingen in een groter stedelijk gebied (bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid of het stationsgebied in Utrecht). Dergelijke aanpassingen (klein en groot) vragen net zoals stedelijke uitbreidingen om een zorgvuldige afweging en borging van belangen.

Utrecht-jongen-op-brug

De samenwerkende partijen zien de regio Utrecht als living lab, waarin onderzoek en experimenten worden uitgevoerd. Hiermee positioneren we Utrecht in nationale en internationale programma’s en dragen we bij aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving in onze eigen regio. In de uiteenlopende vraagstukken van individuele burgers tot aan maatschappelijke opgaven op nationaal niveau onderscheiden we vier schaalniveaus.

Zoeken:

Service