U bevindt zich op: Home nl Berichten Verkennend gesprek KC HUL - Pachauri (TERI)

Verkennend gesprek KC HUL - Pachauri (TERI)

Op 4 maart 2014 vond een verkennend gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van KC HUL en Rajendra Pachauri (dg TERI, vz IPCC). Beide partijen zagen mogelijkheden voor verdere samenwerking op het gebied van Healthy Urban Living.

Op 4 maart 2014 overlegden Ronald van Kempen (UU), Marianne Linde (TNO), Peter van Velthoven (KNMI), Hans Gehrels (Deltares) en Rob Maas (RIVM) met Rajendra Pachauri, de directeur-generaal van ‘The Energy and Resources Institute’ (TERI) uit New Dehli over mogelijke samenwerking. TERI, met bijna 1000 medewerkers in dienst, doet onderzoek op het gebied van duurzame ontwikkeling en energie. Pachauri is ook voorzitter van het International Panel on Climate Change (IPCC).

Rajendra Pachauri 

Veelbelovende raakvlakken met het werk van de HUL-partners bleken onder meer te liggen op het gebied van gezondheid en luchtkwaliteit (binnen- en buitenlucht), waterkwaliteit en klimaatadaptatie.

Voor de financiering van concrete samenwerkingsprojecten zou gezocht kunnen worden bij Wereldbank, UNEP (Climate and Clean Air Coalition), Horizon2020 en DGIS. Pachauri vroeg om de mogelijkheid van uitwisseling van post-docs te overwegen, ten behoeve van betere kennisuitwisseling. Vanuit de Universiteit Utrecht werd daar positief op gereageerd. TNO, RIVM en Deltares stelden dat de inzet van post-docs bij hen onderdeel moet vormen van een project of strategische alliantie. Gewezen is op het bestaan van een MoU tussen Nederland en India voor kennisuitwisseling op het gebied van de volksgezondheid.

Zoeken:

Service