U bevindt zich op: Home nl Berichten Utrecht bouwt aan een gezonde toekomst

Utrecht bouwt aan een gezonde toekomst

“Een betere gezondheid van de inwoners leidt tot een vitale en duurzame stad, en omgekeerd!” Dat was een van de stellingen tijdens de bijeenkomst ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’, waarbij verschillende werkdomeinen van de Gemeente Utrecht met elkaar verbonden werden. KC HUL wil deze stelling graag onderbouwen, door praktijksituaties in digitale systemen te beschrijven en de invloed van (voorgenomen) veranderingen met indicatoren te monitoren.

De gemeente Utrecht organiseerde op 4 september een Plein ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’. Tijdens deze bijeenkomst spraken mensen met zeer verschillende achtergronden en organisaties met elkaar over het gezondheidsbeleid van de gemeente Utrecht in de periode 2015 - 2018. De discussies vonden plaats rond zeven thema’s: leefomgeving, samenleving, fysiek en mentaal fit zijn, financieel rondkomen, opgroeien, leren en werken.

436-GU-DiscAgendaGezondheid 

Bij drie tafels ging het gesprek over de invloed van de fysieke leefomgeving op de gezondheid. Via een inventarisatie van lopende projecten en inspirerende voorbeelden werd gezocht naar een nieuwe succesvolle aanpak. Kansen worden vooral gezien in het beter verbinden van fysieke ingrepen in de leefomgeving met samenhangende activiteiten in het sociale domein (sociale programmering). Het resultaat van zo’n aanpak moet wel gemonitord worden, voor zowel gezondheidswinst (en eventueel andere ‘Healthy Urban Living’ indicatoren), als voor de wijze waarop het geheel tot stand komt (proces indicatoren). Zodoende bouwt men aan een kennisbasis die gebruikt kan worden bij andere projecten, zowel elders als in de toekomst.

Bij een andere tafel werd gesproken over het stedelijk watersysteem. Water kan op veel manieren bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Zo is een goed doordacht watersysteem essentieel voor een klimaatbestendige stad (waterafvoer en koeling), is water belangrijk voor ontspanning en welbevinden en kan transport over water een schone en meer duurzame bijdrage leveren aan de mobiliteit van mensen en het vervoer van goederen in de stad.

Oudegracht Utrecht - J Drenth

 

Het Kenniscentrum Healthy Urban Living draagt graag bij aan dit soort discussies en ziet goede mogelijkheden om ambities op het gebied van gezonde verstedelijking letterlijk ‘op een digitale kaart te zetten’. Wat wil zeggen: we maken voor alle betrokkenen de (voorgenomen) veranderingen in een situatie met meetbare indicatoren inzichtelijk. Op die manier kunnen we goed onderbouwd vragen beantwoorden zoals: Wat dragen ruimtelijke inrichting, gezonde leefstijl en sociaal-economische factoren van de stad bij aan de gezondheid en het welbevinden van haar inwoners?

 

Zoeken:

Service