U bevindt zich op: Home nl Berichten Nieuw kenniscentrum voor betere kwaliteit van leven in steden

Nieuw kenniscentrum voor betere kwaliteit van leven in steden

Op 12 november 2013 start het kenniscentrum Healthy Urban Living. Dit centrum levert integrale kennis die ervoor zorgt dat mensen lang, zelfstandig en gezond kunnen samenleven in schone, duurzame en welvarende steden. In dit nieuwe kenniscentrum bundelen vijf bekende organisaties (TNO, RIVM, KNMI, Universiteit Utrecht en Deltares) hun expertise om oplossingen te vinden voor de ingewikkelde vraagstukken die zich vandaag de dag in stedelijk gebied voordoen. Overheden, bedrijfsleven en burgers kunnen hiervan profiteren, zowel nationaal als internationaal.

DG RIVM tekent overeenkomst KC HUL

Voorbeelden van hardnekkige stedelijke problemen zijn ongezonde leefstijlen, onveilige situaties in de woonomgeving, onvoldoende kwaliteit van lucht, bodem en oppervlaktewater en overlast na zware regenbuien. Deze vraagstukken bevinden zich op de raakvlakken van gezond leven en stedelijke ontwikkeling, en van duurzaamheid versus economische ontwikkeling. Om oplossingen te vinden voor de complexe problematiek moeten kennis en data worden gebundeld en integraal benaderd. Dit gebeurt momenteel te versnipperd.

De basis van de integrale kennisontwikkeling is om zowel het onderzoek als de diverse meet- en monitoringsprogramma’s, databases en modellen over gezonde en duurzame steden samen te brengen. Door deze nieuwe samenwerkingsvorm wordt in één keer toegang verkregen tot 80 procent van de benodigde gegevens. Het streven is om het resterende deel binnen enkele jaren toe te voegen en het geheel samenhangend én gebruiksvriendelijk te ontsluiten. Het kenniscentrum gaat ook een gezamenlijk onderzoeksprogramma opstellen, dat naar verwachting in maart 2014 gereed is.

Voor de financiering brengen de vijf partners in eerste instantie eigen onderzoeksmiddelen in. Daarnaast worden middelen geworven voor onderzoek met regiopartners, zoals gemeente en provincie. Ten slotte wordt een beroep gedaan op Europese innovatieprogramma’s en stimuleringsfondsen. Integraal onderzoek bespaart kosten omdat het voorkómt dat onderzoek dubbel wordt gedaan. Daarnaast vormen de resultaten de basis voor toekomstbestendige besluiten, omdat ze voorkomen dat maatregelen worden doorgevoerd die slecht uitvoerbaar of niet te handhaven zijn. Het kenniscentrum wil met deze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van Utrecht als kennisintensieve regio op het gebied van Healthy Urban Living.

Contactpersoon:
dr. Marianne Linde
0302743111

Directeur KNMI Frits Brouwer tekent overeenkomst

 

Zoeken:

Service