U bevindt zich op: Home nl Berichten Maak Ruimte Voor Gezondheid

Maak Ruimte Voor Gezondheid

Het RIVM nodigt u uit op 10 november om te discussiëren over hoe we werk kunnen maken van de samenhangende opgaven voor gezondheid en ruimtelijke ordening. In een programma met inspirerende sprekers en twee workshoprondes komen de actuele uitdagingen aan de orde bij het realiseren van een gezonde leefomgeving voor een gezonde levensloop.

De kans om in goede gezondheid oud te worden is in stedelijke woonwijken significant kleiner dan elders. Veel van deze wijken nodigen niet uit tot bewegen en gezond gedrag. Stress en eenzaamheid komen er bovengemiddeld voor. Hitte-eilanden leiden in warme zomers tot hogere sterfte en nabij verkeerswegen en industriecomplexen laat de luchtkwaliteit te wensen over. Fijn stof veroorzaakt meer dan vier procent van de totale ziektelast in Nederland. Dat plaatst de bestaande stedelijke woonwijken volop in de schijnwerpers. Meer aandacht voor groen en water in de stad, goede en veilige fiets- en wandelroutes, ontmoetingsplaatsen in de buurt, stadslandbouw die het bewustzijn over voeding vergroot – het arsenaal van mogelijke verbeteringen is groot. De opgave krijgt extra accent door de vergrijzing en de ontwikkeling van kleinschalige vormen van zorg. Een toegankelijke inrichting van de leefomgeving helpt kwetsbare mensen om volwaardig te blijven participeren. Tot nu toe is het niet gelukt om de verschillen in gezondheidskansen binnen Nederland terug te dringen. Het is een onontkoombare opgave om dat de komende tijd wel te presteren.

Scootmobiels in winkelstraat

Het symposium is bedoeld voor mensen uit beleid, praktijk en onderzoek die actief de gezonde en duurzame lokale leefomgeving vormgeven: stedenbouwkundigen, planners, architecten, (gemeentelijke) beleidsmedewerkers volksgezondheid en milieu en ruimtelijke ordening, medisch milieukundigen, gezondheidsbevorderaars, ggd-epidemiologen, mensen die onderzoek doen op het terrein van gezonde leefomgeving en gezonde levensloop bij kennis- en thema-instituten.

Inschrijving via het inschrijfformulier 

Zoeken:

Service