U bevindt zich op: Home nl Berichten Kennis-co-creatie ochtend ‘Gezonde verstedelijking’

Kennis-co-creatie ochtend ‘Gezonde verstedelijking’

Gewijzigd op:06-06-2014

UPDATE - Op 5 juni a.s. organiseert het Kenniscentrum Healthy Urban Living een bijeenkomst met als centraal thema ‘Gezonde Verstedelijking’. Kennisvragers en kennisaanbieders komen dan bij elkaar om samen te bepalen welke vraagstukken het meest belangrijk zijn, welke kennishiaten in samenhang onderzocht moeten worden en welke resultaten dat dan op moet leveren. De bijeenkomst vindt plaats bij TNO, locatie Utrecht - Princetonlaan 6.

Oudegracht Utrecht - J Drenth

 

Met ‘Gezonde Verstedelijking’ spelen we in op de toenemende aandacht voor dit thema, zowel bij ministeries, gemeenten en provincies als bij kennisinstituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het idee achter ‘Gezonde Verstedelijking’ is om met een goede inrichting van stad en maatschappelijke structuren mensen gezonder te laten leven. Elementen die daarbij aan de orde komen zijn onder meer leefomgevings­kwaliteit, veiligheid, stimulering van gewenst gedrag, burgerparticipatie en beleving. De thematiek sluit aan bij grote veranderingen die op stapel staan als gevolg van het Zorgakkoord, het Woonakkoord en de Omgevingswet. Voor deze middag nodigen we onderzoekers uit, maar ook vertegenwoordigers van steden, provincies, ministeries, bedrijven en instellingen die het gezonder maken van mens en leefomgeving belangrijk vinden.

Zoeken:

Service