U bevindt zich op: Home nl Berichten KC HUL betrokken bij verdere ontwikkeling Stationsgebied Utrecht

KC HUL betrokken bij verdere ontwikkeling Stationsgebied Utrecht

Op verzoek van de Gemeente Utrecht en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het kenniscentrum Healthy Urban Living deelgenomen aan een werkexcursie ‘Gezonde Verstedelijking’ in het stationsgebied van Utrecht. Tijdens die excursie hebben beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, bedrijven en kennisinstituten ideeën en concepten uitgewisseld die essentieel zijn voor de borging van gezonde verstedelijking en duurzaamheid in het nieuw in te richten Stationsgebied.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de herinrichting van het Stationsgebied in Utrecht. Fase 1 is in uitvoering: de Catharijne singel, het station en het OV-knooppunt ondergaan nu een grote metamorfose. Sommige gebieden, zoals de wijk Lombok, de Van Zijstweg en de Jaarbeurs komen in fase 2 aan bod. Voor die gebieden moeten de ontwerpplannen nog nader uitgewerkt worden.

Enkele deelnemers werkexcursie Stationsgebied Utrecht (9 jan 2014)

Tijdens een uitgebreide werkexcursie, op 8 januari j.l., zijn de fase 2 gebieden bezocht door groepjes deelnemers van uiteenlopende samenstelling. Het ging daarbij om vertegenwoordigers van bewonersgroepen, beleidsmakers, mensen uit het bedrijfsleven en medewerkers van kennisinstituten. Tijdens de excursie ontstond een vruchtbare interactie, waarbij vragen en wensen van belanghebbenden getoetst konden worden aan de aanwezige kennis op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Een belangrijk en algemeen gedeeld aandachtspunt was het behoud van de menselijke maat en het verbeteren van de beleving van het gebied op alle tijdstippen van de dag. Water en groen werden daar genoemd als belangrijke elementen. Voor de gebieden in fase 2 is het belangrijk dat zij een natuurlijke overgang vormen tussen de grootstedelijke hoogbouw in het centrum en het leven van alledag in de wijken daarom heen. Ontwerpcriteria daarbij kunnen zijn: ‘bewegen en oriënteren’, ‘beleven en betekenis geven’ en ‘prettig verblijven en ontmoeten’.

Grafitti Wapen van Utrecht

De Gemeente Utrecht heeft aangegeven dat zij in de vervolgfase graag gebruik blijft maken van de expertise van het kenniscentrum Healthy Urban Living. KC HUL wil graag zorg dragen voor een integrale set van ontwerpcriteria en het beoordelingskader leveren voor de ideeën en plannen die de komende tijd worden ontwikkeld.

Zoeken:

Service