U bevindt zich op: Home nl Berichten Inspiratiedocument Gezonde Verstedelijking

Inspiratiedocument Gezonde Verstedelijking

Op verzoek van de Gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat heeft het Kenniscentrum Healthy Urban Living een Inspiratiedocument Gezonde Verstedelijking geschreven. Met dit document wil KC HUL een bijdrage leveren aan de inspirerende dialoog rond de diverse maatschappelijke veranderopgaven in stedelijk gebied.

Het inspiratiedocument zal onder meer worden benut bij de tweede werkexcursie ‘Stationsgebied Utrecht’ (voorjaar 2015) en het traject ‘Bouwen aan een Gezonde Toekomst’, wat onderdeel uitmaakt van de strategische agenda van de gemeente Utrecht.

Rond verstedelijkingsvraagstukken en het vinden van optimale oplossingen is veel in beweging. KC HUL wil hier niet alleen structuur in aanbrengen, maar ook een brugfunctie vervullen tussen generieke kennis en toepassing in de praktijk. Iedere locatie kent immers zijn eigen specifieke problemen, doelen en processen, zodat elke aanpak van een veranderopgave maatwerk vereist. Maar naast passende kennis vraagt dat ook om een zorgvuldig proces van co-creatie en coproductie, waarbij alle relevante actoren betrokken worden bij de discussie over verbeterdoelen en de ontwikkeling van optimale oplossingen.

De sterke focus op gezondheid in relatie tot stedelijke ontwikkelingen in de regio Utrecht stimuleert ook de regionale economie. Door kennis op dit thema te bundelen en verder te ontwikkelen werken we volgens Ton van Mil van de Economic Board Utrecht aan een exportproduct van ongekende potentie.

Het inspiratiedocument is te vinden rechtsboven op de home pagina, onder het kopje 'Documenten'.

Zoeken:

Service